رتبه موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
جهانی هفته بینی والیبال پیش 2016 سوم جهان مسابقه لیگ

مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2016 / هفته سوم
#1
مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2016 / هفته سوم


لینک قوانین
}}
سپاس شده توسط: abbas-star ، maryam-r ، alireza-k ، skimo
#2
هفته سوم لیگ جهانی - ایران، فرانسه و آمریکا میزبان های هفته سوم

جمعه 11 تیر

37 - برزیل () - () لهستان ساعت 17:30
38 - ایتالیا () - () آرژانتین ساعت 18:00
39 - فرانسه () - () بلژیک ساعت 20:30
40 - ایران () - () صربستان ساعت 21:00

شنبه 12 تیر

41 - روسیه () - () استرالیا ساعت 03:00
42 - آمریکا () - () بلغارستان ساعت 05:00
43 - برزیل () - () بلژیک ساعت 17:30
44 - صربستان () - () آرژانتین ساعت 18:00
45 - فرانسه () - () لهستان ساعت 20:30
46 - ایران () - () ایتالیا ساعت 21:00

یکشنبه 13 تیر

47 - روسیه () - () بلغارستان ساعت 03:00
48 - آمریکا () - () استرالیا ساعت 05:00
49 - لهستان () - () بلژیک ساعت 17:30
50 - ایتالیا () - () صربستان ساعت 18:00
51 - فرانسه () - () برزیل ساعت 20:30
52 - ایران () - () آرژانتین ساعت 21:00
53 - آمریکا () - () روسیه ساعت 22:10

دوشنبه 14 تیر

54 - بلغارستان () - () استرالیا ساعت 00:30
}}
سپاس شده توسط: abbas-star ، maryam-r ، Saba ، alireza-k ، skimo
#3
(۰۸-۰۴-۱۳۹۵, ۱۱:۰۴ ق.ظ)mohammad نوشته: هفته سوم لیگ جهانی - ایران، فرانسه و آمریکا میزبان های هفته سوم

جمعه 11 تیر

37 - برزیل (3) - (1) لهستان ساعت 17:30
38 - ایتالیا (3) - (2) آرژانتین ساعت 18:00
39 - فرانسه (3) - (2) بلژیک ساعت 20:30
40 - ایران (3) - (1) صربستان ساعت 21:00

شنبه 12 تیر

41 - روسیه (3) - (0) استرالیا ساعت 03:00
42 - آمریکا (3) - (1) بلغارستان ساعت 05:00
43 - برزیل (3) - (1) بلژیک ساعت 17:30
44 - صربستان (3) - (2) آرژانتین ساعت 18:00
45 - فرانسه (3) - (1) لهستان ساعت 20:30
46 - ایران (3) - (1) ایتالیا ساعت 21:00

یکشنبه 13 تیر

47 - روسیه (3) - (2) بلغارستان ساعت 03:00
48 - آمریکا (3) - (0) استرالیا ساعت 05:00
49 - لهستان (3) - (2) بلژیک ساعت 17:30
50 - ایتالیا (1) - (3) صربستان ساعت 18:00
51 - فرانسه (2) - (3) برزیل ساعت 20:30
52 - ایران (3) - (1) آرژانتین ساعت 21:00
53 - آمریکا (3) - (1) روسیه ساعت 22:10

دوشنبه 14 تیر

54 - بلغارستان (3) - (1) استرالیا ساعت 00:30
}}
سپاس شده توسط: abbas-star
#4
(۰۸-۰۴-۱۳۹۵, ۱۱:۰۴ ق.ظ)mohammad نوشته: هفته سوم لیگ جهانی - ایران، فرانسه و آمریکا میزبان های هفته سوم

جمعه 11 تیر

37 - برزیل (3) - (1) لهستان ساعت 17:30
38 - ایتالیا (2) - (3) آرژانتین ساعت 18:00
39 - فرانسه (3) - (1) بلژیک ساعت 20:30
40 - ایران (3) - (1) صربستان ساعت 21:00

شنبه 12 تیر

41 - روسیه (3) - (0) استرالیا ساعت 03:00
42 - آمریکا (3) - (0) بلغارستان ساعت 05:00
43 - برزیل (3) - (1) بلژیک ساعت 17:30
44 - صربستان (3) - (2) آرژانتین ساعت 18:00
45 - فرانسه (3) - (1) لهستان ساعت 20:30
46 - ایران (3) - (1) ایتالیا ساعت 21:00

یکشنبه 13 تیر

47 - روسیه (3) - (0) بلغارستان ساعت 03:00
48 - آمریکا (3) - (0) استرالیا ساعت 05:00
49 - لهستان (3) - (1) بلژیک ساعت 17:30
50 - ایتالیا (1) - (3) صربستان ساعت 18:00
51 - فرانسه (1) - (3) برزیل ساعت 20:30
52 - ایران (3) - (1) آرژانتین ساعت 21:00
53 - آمریکا (3) - (2) روسیه ساعت 22:10

دوشنبه 14 تیر

54 - بلغارستان (3) - (2) استرالیا ساعت 00:30
}}
سپاس شده توسط: abbas-star
#5
(۰۸-۰۴-۱۳۹۵, ۱۱:۰۴ ق.ظ)mohammad نوشته: هفته سوم لیگ جهانی - ایران، فرانسه و آمریکا میزبان های هفته سوم

جمعه 11 تیر

37 - برزیل (3) - (0) لهستان ساعت 17:30
38 - ایتالیا (1) - (3) آرژانتین ساعت 18:00
39 - فرانسه (3) - (1) بلژیک ساعت 20:30
40 - ایران (3) - (1) صربستان ساعت 21:00

شنبه 12 تیر

41 - روسیه (3) - (1) استرالیا ساعت 03:00
42 - آمریکا (3) - (0) بلغارستان ساعت 05:00
43 - برزیل (3) - (1) بلژیک ساعت 17:30
44 - صربستان (3) - (2) آرژانتین ساعت 18:00
45 - فرانسه (3) - (0) لهستان ساعت 20:30
46 - ایران (3) - (0) ایتالیا ساعت 21:00

یکشنبه 13 تیر

47 - روسیه (3) - (0) بلغارستان ساعت 03:00
48 - آمریکا (3) - (0) استرالیا ساعت 05:00
49 - لهستان (3) - (2) بلژیک ساعت 17:30
50 - ایتالیا (1) - (3) صربستان ساعت 18:00
51 - فرانسه (3) - (1) برزیل ساعت 20:30
52 - ایران (3) - (0) آرژانتین ساعت 21:00
53 - آمریکا (3) - (1) روسیه ساعت 22:10

دوشنبه 14 تیر

54 - بلغارستان (3) - (1) استرالیا ساعت 00:30
}}
سپاس شده توسط: abbas-star
#6
(۰۸-۰۴-۱۳۹۵, ۱۱:۰۴ ق.ظ)mohammad نوشته: هفته سوم لیگ جهانی - ایران، فرانسه و آمریکا میزبان های هفته سوم

جمعه 11 تیر

37 - برزیل (1) - (3) لهستان ساعت 17:30
38 - ایتالیا (3) - (1) آرژانتین ساعت 18:00
39 - فرانسه (3) - (0) بلژیک ساعت 20:30
40 - ایران (3) - (1) صربستان ساعت 21:00

شنبه 12 تیر

41 - روسیه (3) - (0) استرالیا ساعت 03:00
42 - آمریکا (3) - (0) بلغارستان ساعت 05:00
43 - برزیل (3) - (1) بلژیک ساعت 17:30
44 - صربستان (3) - (0) آرژانتین ساعت 18:00
45 - فرانسه (3) - (2) لهستان ساعت 20:30
46 - ایران (3) - (1) ایتالیا ساعت 21:00

یکشنبه 13 تیر

47 - روسیه (3) - (1) بلغارستان ساعت 03:00
48 - آمریکا (3) - (0) استرالیا ساعت 05:00
49 - لهستان (3) - (1) بلژیک ساعت 17:30
50 - ایتالیا (2) - (3) صربستان ساعت 18:00
51 - فرانسه (3) - (1) برزیل ساعت 20:30
52 - ایران (3) - (0) آرژانتین ساعت 21:00
53 - آمریکا (3) - (0) روسیه ساعت 22:10

دوشنبه 14 تیر

54 - بلغارستان (3) - (1) استرالیا ساعت 00:30
}}
سپاس شده توسط: abbas-star
#7
(۰۸-۰۴-۱۳۹۵, ۱۱:۰۴ ق.ظ)mohammad نوشته: هفته سوم لیگ جهانی - ایران، فرانسه و آمریکا میزبان های هفته سوم

جمعه 11 تیر

37 - برزیل (3) - (1) لهستان ساعت 17:30
38 - ایتالیا (3) - (2) آرژانتین ساعت 18:00
39 - فرانسه (3) - (1) بلژیک ساعت 20:30
40 - ایران (3) - (2) صربستان ساعت 21:00

شنبه 12 تیر

41 - روسیه (3) - (0) استرالیا ساعت 03:00
42 - آمریکا (3) - (1) بلغارستان ساعت 05:00
43 - برزیل (3) - (0) بلژیک ساعت 17:30
44 - صربستان (3) - (1) آرژانتین ساعت 18:00
45 - فرانسه (3) - (1) لهستان ساعت 20:30
46 - ایران (3) - (1) ایتالیا ساعت 21:00

یکشنبه 13 تیر

47 - روسیه (3) - (1) بلغارستان ساعت 03:00
48 - آمریکا (3) - (0) استرالیا ساعت 05:00
49 - لهستان (2) - (3) بلژیک ساعت 17:30
50 - ایتالیا (1) - (3) صربستان ساعت 18:00
51 - فرانسه (1) - (3) برزیل ساعت 20:30
52 - ایران (3) - (1) آرژانتین ساعت 21:00
53 - آمریکا (3) - (1) روسیه ساعت 22:10

دوشنبه 14 تیر

54 - بلغارستان (3) - (1) استرالیا ساعت 00:30
}}
سپاس شده توسط:
#8
(۰۸-۰۴-۱۳۹۵, ۱۱:۰۴ ق.ظ)mohammad نوشته: هفته سوم لیگ جهانی - ایران، فرانسه و آمریکا میزبان های هفته سوم

جمعه 11 تیر

37 - برزیل (3) - (1) لهستان ساعت 17:30
38 - ایتالیا (1) - (3) آرژانتین ساعت 18:00
39 - فرانسه (3) - (2) بلژیک ساعت 20:30
40 - ایران (3) - (1) صربستان ساعت 21:00

شنبه 12 تیر

41 - روسیه (2) - (3) استرالیا ساعت 03:00
42 - آمریکا (3) - (1) بلغارستان ساعت 05:00
43 - برزیل (3) - (0) بلژیک ساعت 17:30
44 - صربستان (1) - (3) آرژانتین ساعت 18:00
45 - فرانسه (3) - (1) لهستان ساعت 20:30
46 - ایران (3) - (0) ایتالیا ساعت 21:00

یکشنبه 13 تیر

47 - روسیه (3) - (0) بلغارستان ساعت 03:00
48 - آمریکا (3) - (0) استرالیا ساعت 05:00
49 - لهستان (3) - (2) بلژیک ساعت 17:30
50 - ایتالیا (1) - (3) صربستان ساعت 18:00
51 - فرانسه (1) - (3) برزیل ساعت 20:30
52 - ایران (3) - (2) آرژانتین ساعت 21:00
53 - آمریکا (3) - (1) روسیه ساعت 22:10

دوشنبه 14 تیر

54 - بلغارستان (3) - (2) استرالیا ساعت 00:30
}}
سپاس شده توسط: abbas-star
#9
(۰۸-۰۴-۱۳۹۵, ۱۱:۰۴ ق.ظ)mohammad نوشته: هفته سوم لیگ جهانی - ایران، فرانسه و آمریکا میزبان های هفته سوم

جمعه 11 تیر

37 - برزیل (3) - (1) لهستان ساعت 17:30
38 - ایتالیا (2) - (3) آرژانتین ساعت 18:00
39 - فرانسه (3) - (1) بلژیک ساعت 20:30
40 - ایران (3) - (2) صربستان ساعت 21:00

شنبه 12 تیر

41 - روسیه (3) - (1) استرالیا ساعت 03:00
42 - آمریکا (3) - (0) بلغارستان ساعت 05:00
43 - برزیل (3) - (2) بلژیک ساعت 17:30
44 - صربستان (3) - (1) آرژانتین ساعت 18:00
45 - فرانسه (3) - (1) لهستان ساعت 20:30
46 - ایران (3) - (2) ایتالیا ساعت 21:00

یکشنبه 13 تیر

47 - روسیه (3) - (2) بلغارستان ساعت 03:00
48 - آمریکا (3) - (0) استرالیا ساعت 05:00
49 - لهستان (1) - (3) بلژیک ساعت 17:30
50 - ایتالیا (1) - (3) صربستان ساعت 18:00
51 - فرانسه (3) - (1) برزیل ساعت 20:30
52 - ایران (3) - (1) آرژانتین ساعت 21:00
53 - آمریکا (3) - (0) روسیه ساعت 22:10

دوشنبه 14 تیر

54 - بلغارستان (3) - (1) استرالیا ساعت 00:30
}}
سپاس شده توسط: abbas-star
#10
(۰۸-۰۴-۱۳۹۵, ۱۱:۰۴ ق.ظ)mohammad نوشته: هفته سوم لیگ جهانی - ایران، فرانسه و آمریکا میزبان های هفته سوم

جمعه 11 تیر

37 - برزیل (3) - (1) لهستان ساعت 17:30
38 - ایتالیا (3) - (1) آرژانتین ساعت 18:00
39 - فرانسه (3) - (1) بلژیک ساعت 20:30
40 - ایران (3) - (2) صربستان ساعت 21:00

شنبه 12 تیر

41 - روسیه (3) - (1) استرالیا ساعت 03:00
42 - آمریکا (3) - (1) بلغارستان ساعت 05:00
43 - برزیل (3) - (1) بلژیک ساعت 17:30
44 - صربستان (3) - (1) آرژانتین ساعت 18:00
45 - فرانسه (3) - (2) لهستان ساعت 20:30
46 - ایران (3) - (1) ایتالیا ساعت 21:00

یکشنبه 13 تیر

47 - روسیه (3) - (2) بلغارستان ساعت 03:00
48 - آمریکا (3) - (1) استرالیا ساعت 05:00
49 - لهستان (3) - (1) بلژیک ساعت 17:30
50 - ایتالیا (2) - (3) صربستان ساعت 18:00
51 - فرانسه (3) - (2) برزیل ساعت 20:30
52 - ایران (3) - (2) آرژانتین ساعت 21:00
53 - آمریکا (3) - (1) روسیه ساعت 22:10

دوشنبه 14 تیر

54 - بلغارستان (3) - (2) استرالیا ساعت 00:30
}}
سپاس شده توسط: abbas-star


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2017 / رده بندی و فینال mohammad 9 357 ۱۸-۰۷-۱۳۹۶, ۰۸:۱۹ ب.ظ
آخرین ارسال: farshid_n25
  نتایج رده بندی کاربران در مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2017 mohammad 16 574 ۱۸-۰۷-۱۳۹۶, ۰۸:۱۸ ب.ظ
آخرین ارسال: farshid_n25
  مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2017 / نیمه نهایی mohammad 11 437 ۱۷-۰۴-۱۳۹۶, ۱۲:۴۵ ق.ظ
آخرین ارسال: Omid.kangarlou
  مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2017 / فینال گروهی mohammad 15 603 ۱۴-۰۴-۱۳۹۶, ۰۷:۵۹ ب.ظ
آخرین ارسال: Elnaz22
  مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2017 / هفته سوم mohammad 23 827 ۲۸-۰۳-۱۳۹۶, ۰۸:۳۵ ب.ظ
آخرین ارسال: alireza-k

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان