رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
در نتایج بندی رده ریو بینی والیبال پیش 2016 جهان مسابقه کاربران المپیک

نتایج رده بندی کاربران در مسابقه پیش بینی جهان والیبال - المپیک 2016 ریو
#1
نتایج نهایی :

1 - mehdimorsali
امتیاز کل = 168 / تعداد چهار امتیازی = 16 / تعداد دو امتیازی = 11 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
2 - abbas-star
امتیاز کل = 166.25 / تعداد چهار امتیازی = 16 / تعداد دو امتیازی = 10 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 1
3 - mandk
امتیاز کل = 162.75 / تعداد چهار امتیازی = 17 / تعداد دو امتیازی = 7 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 0
4 - sobhan
امتیاز کل = 160 / تعداد چهار امتیازی = 16 / تعداد دو امتیازی = 9 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 0
5 - mracmilan
امتیاز کل = 155.5 / تعداد چهار امتیازی = 16 / تعداد دو امتیازی = 8 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 0
6 - kianoosh254
امتیاز کل = 153.5 / تعداد چهار امتیازی = 16 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 0
7 - mohammadreza-k
امتیاز کل = 151.5 / تعداد چهار امتیازی = 13 / تعداد دو امتیازی = 13 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 1
8 - Smk75
امتیاز کل = 147.5 / تعداد چهار امتیازی = 14 / تعداد دو امتیازی = 10 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 0
9 - fereshteh57
امتیاز کل = 146.25 / تعداد چهار امتیازی = 14 / تعداد دو امتیازی = 8 / تعداد یک امتیازی = 5 / تعداد پنج سته = 1
10 - ali177
امتیاز کل = 145.5 / تعداد چهار امتیازی = 15 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 1
11 - amir6
امتیاز کل = 144 / تعداد چهار امتیازی = 14 / تعداد دو امتیازی = 7 / تعداد یک امتیازی = 5 / تعداد پنج سته = 1
12 - mohammad
امتیاز کل = 143.75 / تعداد چهار امتیازی = 13 / تعداد دو امتیازی = 11 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
13 - anisan
امتیاز کل = 143.5 / تعداد چهار امتیازی = 13 / تعداد دو امتیازی = 11 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 0
14 - sargiz
امتیاز کل = 142.5 / تعداد چهار امتیازی = 13 / تعداد دو امتیازی = 10 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 0
15 - majid63
امتیاز کل = 140 / تعداد چهار امتیازی = 12 / تعداد دو امتیازی = 11 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 0
16 - Kamrani
امتیاز کل = 139.5 / تعداد چهار امتیازی = 13 / تعداد دو امتیازی = 10 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
17 - iman73
امتیاز کل = 139.25 / تعداد چهار امتیازی = 11 / تعداد دو امتیازی = 13 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 0
18 - hamid68
امتیاز کل = 138.5 / تعداد چهار امتیازی = 12 / تعداد دو امتیازی = 12 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 0
19 - Heshmat(fa)
امتیاز کل = 137.5 / تعداد چهار امتیازی = 12 / تعداد دو امتیازی = 10 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 2
20 - hamed(fa)
امتیاز کل = 135.75 / تعداد چهار امتیازی = 13 / تعداد دو امتیازی = 9 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
21 - m-mahdi
امتیاز کل = 134.25 / تعداد چهار امتیازی = 12 / تعداد دو امتیازی = 10 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
22 - khosravi
امتیاز کل = 133 / تعداد چهار امتیازی = 11 / تعداد دو امتیازی = 10 / تعداد یک امتیازی = 6 / تعداد پنج سته = 1
23 - skimo
امتیاز کل = 132.75 / تعداد چهار امتیازی = 12 / تعداد دو امتیازی = 8 / تعداد یک امتیازی = 5 / تعداد پنج سته = 0
24 - samaneeh
امتیاز کل = 132.25 / تعداد چهار امتیازی = 10 / تعداد دو امتیازی = 11 / تعداد یک امتیازی = 8 / تعداد پنج سته = 2
25 - alireza-k
امتیاز کل = 130.5 / تعداد چهار امتیازی = 10 / تعداد دو امتیازی = 13 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 1
26 - Mehrdad139300
امتیاز کل = 128 / تعداد چهار امتیازی = 12 / تعداد دو امتیازی = 8 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
27 - hassanabedi722
امتیاز کل = 116 / تعداد چهار امتیازی = 9 / تعداد دو امتیازی = 9 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 1
28 - farshidfx
امتیاز کل = 114.25 / تعداد چهار امتیازی = 9 / تعداد دو امتیازی = 11 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 1
29 - eap-zxz
امتیاز کل = 109.5 / تعداد چهار امتیازی = 8 / تعداد دو امتیازی = 10 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 0
30 - asal782
امتیاز کل = 100.75 / تعداد چهار امتیازی = 9 / تعداد دو امتیازی = 7 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 0
31 - nomber10
امتیاز کل = 100.75 / تعداد چهار امتیازی = 8 / تعداد دو امتیازی = 8 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 1
32 - vaneshan
امتیاز کل = 100.25 / تعداد چهار امتیازی = 8 / تعداد دو امتیازی = 8 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 1
33 - zahra20
امتیاز کل = 84 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 9 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
34 - zaniar
امتیاز کل = 74.25 / تعداد چهار امتیازی = 5 / تعداد دو امتیازی = 9 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
35 - maryam-r
امتیاز کل = 56.5 / تعداد چهار امتیازی = 9 / تعداد دو امتیازی = 5 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 0
36 - hiddeneye
امتیاز کل = 38 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 5 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 1
37 - jeevad
امتیاز کل = 28 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 3 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
38 - Elnaz22
امتیاز کل = 24 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
39 - alisafamanesh
امتیاز کل = 16 / تعداد چهار امتیازی = 1 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
40 - mght12
امتیاز کل = 16 / تعداد چهار امتیازی = 1 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
41 - hamed1369
امتیاز کل = 16 / تعداد چهار امتیازی = 1 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
42 - Fardinoulad122
امتیاز کل = 16 / تعداد چهار امتیازی = 1 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
پاسخ }}
سپاس شده توسط: abbas-star ، maryam-r ، kianoosh254
#2
ممنون محمدجان.

تبریک میگم به نفر اول 1
پاسخ }}
سپاس شده توسط: maryam-r
#3
مارو شطرنجی کن

پاسخ }}
سپاس شده توسط: abbas-star

بروزرسانی موضوع

موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2017 / رده بندی و فینال mohammad 9 316 ۱۸-۰۷-۱۳۹۶, ۰۸:۱۹ ب.ظ
آخرین ارسال: farshid_n25
  نتایج رده بندی کاربران در مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2017 mohammad 16 544 ۱۸-۰۷-۱۳۹۶, ۰۸:۱۸ ب.ظ
آخرین ارسال: farshid_n25
  مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2017 / نیمه نهایی mohammad 11 385 ۱۷-۰۴-۱۳۹۶, ۱۲:۴۵ ق.ظ
آخرین ارسال: Omid.kangarlou
  مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2017 / فینال گروهی mohammad 15 541 ۱۴-۰۴-۱۳۹۶, ۰۷:۵۹ ب.ظ
آخرین ارسال: Elnaz22
  مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2017 / هفته سوم mohammad 23 768 ۲۸-۰۳-۱۳۹۶, ۰۸:۳۵ ب.ظ
آخرین ارسال: alireza-k

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان