انجمن تخصصی جهان والیبال | والی ورلد

نسخه‌ی کامل: انتخابی های المپیک
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

انتخابی های المپیک

موضوع‌های مهم

 1. روند نما انتخابی المپیک (2 پاسخ‌ها:)

موضوع‌ها

 1. کاپیتان صربستان: قوانین انتخابی المپیک باید اصلاح شود! (5 پاسخ‌ها:)
 2. پیش بازی و پخش آنلاین رقابت های انتخابی المپیک (روز پایانی) (4 پاسخ‌ها:)
 3. انتخاب صحنه های برگزیده دیدار ایران- لهستان انتخابی المپیک (2 پاسخ‌ها:)
 4. پیش بازی و پخش آنلاین رقابت های انتخابی المپیک (روز ششم) (3 پاسخ‌ها:)
 5. انتخاب صحنه های برگزیده دیدار ایران-چین انتخابی المپیک (5 پاسخ‌ها:)
 6. پخش آنلاین و زنده رقابت های انتخابی المپیک (روز پنجم) (25 پاسخ‌ها:)
 7. پیش بازی و پخش آنلاین و زنده رقابت های انتخابی المپیک (روز چهارم) (19 پاسخ‌ها:)
 8. پیش بازی و پخش آنلاین و مستقیم رقابت های انتخابی المپیک(روز سوم) (21 پاسخ‌ها:)
 9. پیش بازی و پخش آنلاین و زنده رقابت های انتخابی المپیک (روز دوم ) (40 پاسخ‌ها:)
 10. پیش بازی و پخش آنلاین و زنده رقابت های انتخابی المپیک (14 پاسخ‌ها:)
 11. لورن تیلی : امیدوارم ایران و فرانسه در ریو با هم ملاقات کنند (0 پاسخ‌ها:)
 12. بهترین ترکیب ممکن تیم ملی از دیگاه شما برای انتخابی المپیک (4 پاسخ‌ها:)