کلمات کلیدی
نویسنده: SHANSER - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 193
حرکت به سمت سرویس پرشی
بازیکنان تیم ملی والیبال ما  در قیاس با تیم های سطح اول والیبال از سرویس های سطح پایین و ناکارامدو با ضعیف تکنیکی زیادی برخوردارند و این جدا از خطاهای معمول سرویس پرشی هست که طبیعتا ریسک خرابی را هم به دنبال دارد
استمرار در این سرویس ها از نکات مهم یک سرویس پرشی خوب هست که در بازیکنان تمام تیم های خوب دیده میشود و به طور مثال تیمی مثل امریکا که ضعف های زیادی در پست بازیکنلن دریافت کننده دارد با سرویس های سطح بالای خود این ضعف را پوشانده اند و خودشان را در سطح تیم های مدعی نگه داشته اند شاید بت