کلمات کلیدی
نویسنده: mahsa-nita - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 40
قتل هایی که شامل قصاص نمی‌شوند
در قانون یک سری از قتل ها هستند که موجب قصاص نمی‌شوند و داشتن بهترین وکیل دادگستری می‌تواند نقشی تعیین کننده در برخی از قتل ها داشته باشد. این قتل ها عبارت اند از:
[align=justify][color=#333333]1. قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد[/col